አባላት ስብሰባ መገኘት ባይችሉ ነገር ግን በሌላ ሰው ብር ቢልኩስ?

የማህበሩ ህገ-ደምብ አንድ አባል በአካል ባይገኝም ነገር ግን የእጣ መግዣ ብር በሰው በመላክ እንዲመዘገብ የሚፈቀደለት ከሆነ ይህንን በመተግበሪያው መመዘገብ ይቻላል። በመጀመሪያ አባሉ በስብሰባው ላይ እንደተገኘ ተቆጥሮ ስብሰባው ሲከፈት የስም ጥሪው ላይ መመዝገብ አለበት። አባሉ አንደተገኘ ተደርጎ ስም ጥሪው ላይ ካልተመዘገበ በወኪሉ በኩል የሚገዛው እጣ ‘እጣ መግዣ’ ላይ መመዝገብ አይቻልም።