ወጪ እጣዎችን እንዴት ነው ምመዘግበው?

የburger tab icon blue ምስል ውጤት

በተለያየ ምክንያት አንድ አባል ዙሩ ከማለቁ በፊት የቆጠቡትን እጣ መውሰድ ቢፈልጉ እና የቡድኑ አባላት መክረው ከተስማሙበት ወጪ እጣዎቹን በቀላሉ መመዝገብ ይቻላል። ይህንን ለማድረግ የስብሰባው ዝርዝር መገለጫ ገፅ ላይ በመሄድ ከስክሪኑ በስተቀኝ ግርጌ ያለውን ክብ ሰማያዊ ምልክት  በመጫን ከሚመጡልን አማራጮች ‘የአባል ወጪ እጣ’ የሚለውን እንመርጣለን። በመቀጠልም ከስም ዝርዝር ውስጥ የአባሉን ስም በመምረጥ ወጪ እጣውን መመዝገብ ይቻላል። እጣ ወጪ ሲያደርጉ ምክንያቱንም አብረው መመዝገብ ይኖርብዎታል።